• بازدید از کاخ موزه سعد آباد

  • بازدید از کاخ موزه سعد آباد

  • پاییز در مدرسه

  • پاییز در مدرسه

  • پاییز در مدرسه

 دوره اول
 دوره دوم

به وب سایت دبیرستان انصارالقائم خوش آمدید
جناب آقای آل محمد دبیر محترم علوم زیستی و بهداشت ، درگذشت مادر گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می نماییم