• مراسم جشن تقدیر از نفرات برتر در دوره اول

  • اردوی دانش آموزی - اصفهان

  • مراسم جشن تقدیر از نفرات برتر در دوره اول مسابقات ورزشی

  • گروه سرود دبیرستان

 دوره اول
 دوره دوم

به وب سایت دبیرستان انصارالقائم خوش آمدید

دبیرستان انصارالقائم برای سال تحصیلی 98-99 از تعداد محدودی دانش آموز مستعد و کوشا ثبت نام بعمل می آورد.