• دسته عزاداری مدرسه انصارالقائم به مناسبت فرارسید ایام سوگواری امام حسین ع

  • اردوی یک روزه اردوگاه جماران

  • اردوی یک روزه اردوگاه جماران

  • اردوی یک روزه اردوگاه جماران

 دوره اول
 دوره دوم

به وب سایت دبیرستان انصارالقائم خوش آمدید
مجله روزهای خوب 8 - جهت مشارکت در تهیه مجله روزهای خوب مقالات خود را تا پایان آذر ماه به دفتر مدرسه ارائه دهید