دفتر کلاسی دبیرستان انصارالقائم

کلاس مورد نظر را انتخاب کنید

نکته: در صورتی که برنامه ای در روز یا زنگ خاصی به ثبت نرسیده است به علت عدم گزارش دبیر مربوطه به دفتر مدرسه بوده است

هفتم یک
هشتم یک
نهم یک
آخرین مقالات دانش آموزان
یازده دلیل برای مهاجرت به ویندوز ۱۰
15 گجت جذاب سال 2015
نابودی زباله های فضایی با شلیک لیزر زمینی
ناسا اینترنت لیزری را آزمایش می کند
استیون هاوکینگ
فواید مصرف شکلات
لوگوی شرکت فراری
پارکینسون چیست؟