مراسم جشن تقدیر از نفرات برتر در دوره اول مسابقات ورزشی